• Genealogie
 • Lid worden
 • Nieuws & activiteiten
 • Onze collecties
 • Publicaties
 • Heemkunde
 • Contact
 • Links
 • Nieuws & activiteiten  09 december 2023: Opendeurdag    
  Hernieuwing abonement

      Contactblad van de :Werkgroep Genealogie en Heemkunde Vaertlinck v.z.w.
      voor Blaasveld, Heindonk, Tisselt, Klein-Willebroek en Willebroek
      Het tijdschrift verschijnt 4 maal per jaar te beginnen 1 januari 2024
      Prijs voor 1 jaargang:
      20 euro Gewoon lid
      30 euro Steunend lid
      40 euro Ere lid

      Door overschrijving op rekeningnummer IBAN BE94 7512 0635 5214 / BIC AXABBE22
      met vermelding van naam en volledig adres.
  Devotionalia beurs

  Enkele sfeerbeelden vanop onze Devotionalia beurs die plaatsvond op 6 oktober 2019 te Breendonk  Tweede prijs 'Gust Van Auwenis'


  Donderdag 14 september 2017 was een miserabele dag.
  Tenminste, wat ons Belgisch weertje betrof. Zonneschijn, heel af en toe, werd afgewisseld met buien en hevige stortregens… de ganse dag en avond door.

  Toch eindigde die dag heel feestelijk, aangenaam warm en gezellig.
  ’ s Avonds mocht ‘onze secretaris’, René Pattyn, als tweede, uit handen van burgervader Eddy Bevers, de oorkonde ‘Prijs Gust Van Auwenis’ ontvangen.

  De prijs werd in het leven geroepen in 2015 toen Gust Van Auwenis aan ons bestuur te kennen gaf dat het voorzitterschap van Vaertlinck hem iets te zwaar begon te vallen.
  Gust, de stichter en bezieler van de genealogische en heemkundige kring, werd op dat moment erevoorzitter en hij ontving , als eerste, op 18 juni 2015 de prijs ‘Gust Van Auwenis’, de prijs naar hemzelf vernoemd.
  Het was René Pattyn die in 2015 het idee opperde om de ‘Prijs Gust Van Auwenis’ in het leven te roepen. De prijs zou om de twee jaar uitgereikt worden aan ‘iemand’ die zich verdienstelijk maakte binnen onze gemeenten, wat stamboomkunde en heemkunde betreft.

  Het kostte wel wat tijd en moeite om met onze ‘druk bezette René’ een geschikte datum te prikken. Toen dit laatste gelukt was, was het nog niet zeker of René wel zou verschijnen op zijn eigen viering.

  In één zin gezegd: René is iemand met wat lawaai … een klein hartje en wat ‘in het zonlicht’ staan betreft, een bescheiden persoonlijkheid. Maar daarnaast heeft hij een groot hart wat onze vereniging en gemeenten betreft. Steeds onderweg, steeds opzoek in archieven, steeds meer kennis opdoen … waar de man de energie vandaag blijft halen? We weten het niet. Kortom René is één van die spilfiguren … met hem valt of staat onze vereniging, hij weet alles te vinden, op te lossen en te organiseren. Je klopt nooit tevergeefs aan zijn deur en dit al 27 jaar lang ...
  Zo iemand verdiende dubbel en dik de Prijs Gust Van Auwenis.


  De prijs werd hem overhandigd in zijn stamcafé Knock Palace, bij Patrick ‘aan het pleintje’. Patrick was zo vriendelijk om op zijn vrije dag, zijn café een aantal uren open te stellen.
  Nogmaals bedankt aan Patrick, lid en sponsor van onze vereniging.
  René, zijn familie en wijzelf hebben er van genoten …

  Geniet samen met ons van enkele sfeerbeelden.  Eerste prijs 'Gust Van Auwenis'


  Vaertlinck-documentatiecentrum erkend

  Het vorig jaar opgerichte Vaertlinck-documentatiecentrum in de Captain Trippstraat te Willebroek werd recent erkend door de koepelvereniging Heemkunde Gouw Antwerpen. Deze erkenning, waaraan ook een subsidie verbonden is, is uiteraard een opsteker voor onze vereniging, die hiermee haar inspanningen bekroond ziet en meteen ook wordt aangemoedigd om haar activiteiten rond genealogie en lokale geschiedenis verder te zetten. De website van de koepelvereniging vind je hier. Meer info over ons documentatiecentrum kan je hier bekijken.  Vaertlinck opende nieuw documentatiecentrum  Vaertlinck heeft een nieuwe, vaste thuis. Onze vereniging opende op 3 mei haar nieuwe documentatiecentrum, dat dé uitvalsbasis moet worden voor het toegankelijk maken van de eigen archieven én van het historisch archief van de gemeente Willebroek.

  Vaertlinck verleent al jaren op rij haar vrijwillige medewerking aan de inventarisering van laatsgenoemd archief.
  Uit erkenning voor deze inspanningen en met het oog op een betere onstluiting van het historisch archief, stelt het gemeentebestuur nu behalve een jaarlijkse subsidie ook een vast lokaal ter beschikking aan onze vereniging. Dat lokaal, in het centrum Jan Van Winghe aan de Captain Trippstraat 33 te Willebroek, wordt als ‘Vaertlinck-documentatiecentrum’ dé uitvalsbasis voor opzoekingen in het Vaertlinck-archief en het gemeentelijk archief. Iedereen is er op de vaste maandelijkse bezoekdagen welkom om gratis opzoekingen te verrichten naar verschillende aspecten van de rijke Willebroekse geschiedenis, of naar de eigen familiegeschiedenis.
  Wat dit laatste betreft beschikt Vaertlinck sinds kort met het ‘Fonds Gust van Auwenis’, over een schat aan informatie. Het Fonds omvat honderden registers van de Burgerlijke Stand en parochieregisters uit Willebroek en meer dan twintig omringende gemeenten en omvat historische gegevens over enkele tienduizenden families. Al deze informatie werd gedurende vele jaren verzameld en verwerkt door Vaertlinck-voorzitter Gust Van Auwenis. Die geeft ze nu in beheer aan de vereniging, met de opdracht ze raadpleegbaar te maken voor het grote publiek.

  Meer info over de inhoud en openingsuren van de door Vaertlinck beheerde archieven, vindt u hier.  Nacht van de Geschiedenis: Feest!  In 1871 startte Leonard Moortgat vlakbij de Breendonkse dorpskern een brouwerij op. Het bedrijf groeide al snel uit tot één van de machtigste brouwers van België, met als parel aan de kroon het in 1917 als 'Victory Ale' gelanceerde, maar sinds 1940 als 'Duvel' bekende en internationaal geroemde bier.
  Vaertlinck organiseerde naar aanleiding van de Nacht van de Geschiedenis op 22 maart 2011 i.s.m. Davidsfonds Willebroek een bezoek aan het legendarische brouwbedrijf. Een proeverij naderhand ontbrak uiteraard niet... en men proefde dat het goed was.  150 jaar Fabrieken Louis De Naeyer  In 2010 is het exact 150 jaar geleden dat Louis De Naeyer in Willebroek startte met de uitbouw van zijn papier- en ketelfabriek en daarmee het aangezicht van de gemeente veranderde. De fabriek groeide immers niet alleen uit tot een multi-national avant-la-lettre, De Naeyer en zijn echtgenote investeerden ook in de uitbouw van de gemeente, met voor die tijd indrukwekkende sociale en culturele voorzieningen. Hoewel de fabrieken van De Naeyer enkele jaren geleden definitief verdwenen en ondertussen deels werden gesloopt, zindert deze episode uit de geschiedenis nog volop na in Willebroek én is er nog heel wat erfgoed dat er aan herinnert. Samen met de firma CMI en met de cultuurdienst van de gemeente Willebroek, zette Vaertlinck dan ook een herdenking op het getouw. Op 3 oktober organiseerde Vaertlinck in dit kader een kleine overzichtstentoonstelling rond de figuur De Naeyer. Niettegenstaande zijn kleinschaligheid kon de tentoonstelling op heel wat belangstelling en positieve commentaren rekenen. Vaertlinck kon, met de medewerking van diverse privé-personen en instellingen, dan ook uitpakken met enkele unieke, nooit vertoonde stukken zoals een origineel plan van de bezittingen van de fabriek en een (bijna) levensgroot portret van de 'philantrope' De Naeyer. Met dit succes in het achterhoofd, hoopt Vaertlinck ook in de toekomst te kunnen uitpakken met gelijkaardige heemkundige tentoonstellingen. Wordt allicht vervolgd.