• Genealogie
 • Lid worden
 • Nieuws & activiteiten
 • Onze collecties
 • Publicaties
 • Heemkunde
 • Contact
 • Links
 • Heemkunde  Het groeiende succes van evenementen als Open Monumentendag, Erfgoeddag en de Nacht van de Geschiedenis tonen aan dat de belangstelling voor lokale geschiedenis en voor erfgoed zienderogen stijgt. Achter de hoek van je straat of de gevels van al dan niet statige gebouwen schuilen dan ook vaak boeiende verhalen en/of onvermoede sporen van het verleden. Vaertlinck vzw zet zich in voor de inventarisatie en promotie van verdwenen, bestaand Ún bedreigd roerend en onroerend erfgoed in Willebroek en omgeving.
  Voor meer info over erfgoed in Willebroek verwijzen wij naar deze pagina of naar de Inventaris Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid. Info over heemkunde en erfgoed in het algemeen, vindt u op de websites van onderstaande verenigingen, waarvan ook Vaertlinck lid is.  www.heemkunde-vlaanderen.be  www.kvns.be