• Genealogie
 • Lid worden
 • Nieuws & activiteiten
 • Onze collecties
 • Publicaties
 • Heemkunde
 • Contact
 • Links
 • Archieven  Vaertlinck-documentatiecentrum - Fonds Van Auwenis
  Het Fonds van Auwenis omvat de gedurende jaren door voorzitter Gust Van Auwenis opgebouwde collectie en bestaat uit honderden registers van de Burgerlijke Stand en parochieregisters uit Willebroek en meer dan twintig omringende gemeenten en zodoende historische gegevens over enkele tienduizenden families. Het fonds kan, samen met een aantal andere bronnen en archiefstukken, worden geraadpleegd in het door Heemkunde Gouw Antwerpen erkende Vaertlinck-documentatiecentrum in de Captain Trippstraat 33 te Willebroek, op elke tweede en vierde zaterdag van de maand (exclusief juli en augustus), telkens van 9 tot 12.00 uur, of op andere dagen na afspraak.  Gemeentelijk Archief Willebroek
  In het Gemeentelijk Archief, dat is ondergebracht in het gemeentehuis van Willebroek, bevinden zich al de documenten en stukken van rond 1790 tot in recentere tijden. Het betreft stukken van uiteenlopende bestuurlijke en administratieve handelingen door de gemeente, zoals onderwijs, aankopen en verkopen, bouwen, briefwisseling, rekenstukken, beslissingen van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen. Bij de gemeentefusie in 1976 werd deze collectie aangevuld met de archieven van Tisselt, Blaasveld en Heindonk.
  De verschillende dossiers zijn ondergebracht in een numeriek klasseersysteem en werden door Vaertlinck tevens verwerkt in een digitale databank, wat het mogelijk maakt om op een zeer korte tijdspanne de geklasseerde documenten terug te vinden.
  Dit archief kan worden bezocht, na afspraak (dienst onthaal).  Heemkundig archief gemeentelijke openbare bibliotheek
  Onder de impuls van de vorige bibliothecaris, Tony Brems, werd in de Willebroekse bibliotheek een historisch archief aangelegd, dat meer recente gegevens bevat van bekende personen die hun persoonlijk archief overmaakten, allerlei foto's van en in de gemeente, een grote verzameling oude postkaarten van Willebroek, de geschiedenis van de Willebroekse vaart, oude plannen, documenten en foto's van de collectie van het Museum Sashuis te Klein-Willebroek, e.a. Ook dit archief wordt beheerd en verzorgd door Vaertlinck en is consulteerbaar in de kelders van de bib, op dinsdagnamiddag van 14.00 tot 16.00 uur en donderdagvoormiddag van 9.00 tot 12.00 uur, telkens op afspraak.

  De catalogus van de Willebroekse bibliotheek kunt u hier raadplegen.  Reproducties
  Uit voornoemde archieven kunnen voor persoonlijk gebruik ter plaatse tegen betaling kopieŽn worden gemaakt. Grootschalige reproducties of reproducties voor ander dan particulier gebruik, kunnen enkel mits schriftelijke toelating van Vaertlinck (en in voorkomend geval van het gemeentebestuur) en dienen dus op voorhand te worden aangevraagd.  Bruikleen en giften
  Musea en andere organisaties kunnen stukken uit het archief onder bepaalde voorwaarden in bruikleen nemen. Daarnaast is Vaertlinck steeds geÔnteresseerd in de verwerving of het in beheer nemen van interessante relevante collecties, documenten, voorwerpen en (andere) archiefstukken. Voor meer informatie in dit verband kunt u contact opnemen met het secretariaat of met een van de bestuursleden.  Online opzoekingen in het Rijksarchief
  De voorbije jaren werden ongeveer 15 miljoen paginaís gescand met akten uit Parochieregisters en registers van de Burgerlijke Stand van bijna alle steden en gemeenten van ons land: akten van geboorte, doop, huwelijk en overlijden, van de 16e eeuw tot 1912. Genealogen en alle andere geÔnteresseerden kunnen ze nu raadplegen op de website van het Rijksarchief: http://search.arch.be. Onderaan deze pagina kan je een handleiding downloaden (opgemaakt door Dirk Binon) voor online opzoekingen in deze waardevolle databank.


  Handleiding online opzoekingen in het Rijksarchief